องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
 
     
   
     
 
 
 
 
     
 
   
  รายละเอียดผลงาน / กิจกรรม
 
วันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560

อบต.คันธารราษฎร์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันนี้ 23 ต.ค. 2560 เวลา 09.00 น.
ณ.บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม