องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
 
     
   
     
 
 
 
 
     
 
   
  รายละเอียดผลงาน / กิจกรรม
 
การเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 อบต.คันธารราษฎร์ ร่วมกับ ทีมงานจิตอาสา ทำความสะอาดและจัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดสุวรรณาวาส ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย