องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
 
     
   
     
 
 
 
 
     
 
     
  ติดต่อเรา
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์
61 หมู่ที่ 7 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร./โทรสาร 043-789424
e-mail : contact@kanthararat.go.th

  HOTLINE สายด่วน เบอร์โทรฉุกเฉิน
โทร./โทรสาร 043-789424

สายตรงผู้บริหาร
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ โทร. 081-7998326
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร. 082-8421952