องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
 
     
   
     
 
 
 
 
     
 
     
  ข้อมูลพื้นฐาน
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ทำเนียบผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหารสภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์มีเนื้อที่ ประมาณ 15.52 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล
1. ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกพระ
2. ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าขอนยาง
3. ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลขามเฒ่าพัฒนา
4. ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลขามเรียง

เขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านคันธาร์
หมู่ที่ 2 บ้านสระ
หมู่ที่ 3 บ้านหนองขอน
หมู่ที่ 4 บ้านส้มปล่อย
หมู่ที่ 5 บ้านโนน
หมู่ที่ 6 บ้านคันธาร์พัฒนา
หมู่ที่ 7 บ้านโนนเมือง
หมู่ที่ 8 บ้านโคกก่อง
หมู่ที่ 9 บ้านดอนดู่
หมู่ที่ 10 บ้านโพนงาม
หมู่ที่ 11 บ้านสระนคร


ดาวน์โหลดเอกสาร