องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
       
  ดูทั้งหมด
       
 
 
     
   
     
 
 
   
 
     
  ดูทั้งหมด
1. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์2020-01-27 14:42:12
2. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 25622020-01-27 14:36:35
3. โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 25622019-09-12 16:36:35
4. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2019-09-06 14:26:14
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง2019-09-03 16:29:11
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2019-08-29 14:36:35
7. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์2019-08-19 10:11:35
 
 
 
     
  ดูทั้งหมด
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม พ.ศ. 25622018-10-26 09:32:21
2. ประกาศ ร่าง TOR,ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา อบต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)2018-01-05 11:02:11
3. ประกาศ ร่าง TOR,ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา อบต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2018-01-05 10:59:43
4. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านฯ อบต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม2018-01-05 10:46:36
5. ประกาศกำหนดรายละเอียดโครงการและราคากลาง ทต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2018-01-05 09:59:51
6. ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนากใหญ่มาก ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร อบต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2018-01-05 09:22:25
7. ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 อบต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย2018-01-05 09:02:52