องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
 
     
   
     
 
 
 
 
     
 
   
  กฎหมายและระเบียบ
1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632019-10-27 13:45:20
2. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25622019-10-04 10:19:02
3. แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 25622019-10-04 10:12:44
4. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี2019-10-04 09:48:42
5. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622018-10-01 10:26:54
6. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612018-01-05 11:17:21


[1]