องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
 
     
   
     
 
 
 
 
     
 
   
  ผลการดำเนินงาน/กิจการสภาฯ
1. รายงานขอผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622020-03-27 12:46:35
2. รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 25622019-12-27 11:32:19
3. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 12019-10-24 15:47:27
4. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 12019-09-28 14:52:08
5. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 22019-08-26 15:47:15
6. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3/25622019-08-19 11:19:22
7. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/25622019-07-03 11:56:32
8. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1/25622019-02-18 09:14:40
9. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 32018-12-27 11:38:45
10. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612018-10-29 09:39:12
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25612018-10-29 09:30:53
12. รายงานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 25612018-10-26 16:07:14
13. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612018-10-26 15:57:24
14. รายงานผลมาตรฐานการปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612018-10-26 13:42:12
15. รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612018-10-26 10:20:32
16. รายงานผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ (รอบ 6 เดือน) พ.ศ. 25612018-10-26 09:37:41
17. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 25602018-10-24 09:33:26
18. รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25602018-10-22 15:01:12
19. รายงานผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ (รอบ 6 เดือน) พ.ศ. 25602018-10-22 14:44:36
20. รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน พ.ศ. 25602018-10-22 09:39:11


[1]