องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
 
     
   
     
 
 
 
 
     
 
   
  ผลการดำเนินงาน/กิจการสภาฯ
1. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612018-10-29 09:39:12
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25612018-10-29 09:30:53
3. รายงานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 25612018-10-26 16:07:14
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612018-10-26 15:57:24
5. รายงานผลมาตรฐานการปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612018-10-26 13:42:12
6. รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612018-10-26 10:20:32
7. รายงานผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ (รอบ 6 เดือน) พ.ศ. 25612018-10-26 09:37:41
8. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 25602018-10-24 09:33:26
9. รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25602018-10-22 15:01:12
10. รายงานผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ (รอบ 6 เดือน) พ.ศ. 25602018-10-22 14:44:36
11. รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน พ.ศ. 25602018-10-22 09:39:11


[1]