องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
 
     
   
     
 
 
 
 
     
 
   
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม พ.ศ. 25622018-10-26 09:32:21
2. ประกาศ ร่าง TOR,ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา อบต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)2018-01-05 11:02:11
3. ประกาศ ร่าง TOR,ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา อบต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2018-01-05 10:59:43
4. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านฯ อบต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม2018-01-05 10:46:36
5. ประกาศกำหนดรายละเอียดโครงการและราคากลาง ทต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2018-01-05 09:59:51
6. ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนากใหญ่มาก ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร อบต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2018-01-05 09:22:25
7. ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 อบต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย2018-01-05 09:02:52
8. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าฯ อบจ.มหาสารคาม2018-01-05 09:00:31


[1]